Wykorzystanie teledetekcji. Co to jest?

Wykorzystanie teledetekcji. Co to jest?

Teledetekcja, choć samo słowo może na pierwszy rzut oka malutko mówić przeciętnemu Kowalskiemu, to metoda badań, z jaką każdy z tutaj zaglądających ma częściej lub rzadziej do czynienia. Jeśli zadalibyśmy przechodniom przechodzącym ulicą pytanie, co to jest teledetekcja, wielce możliwe, że niewielki odsetek wiedziałby jak odpowiedzieć. No ewentualnie, że jakimś cudem trafiłby się student lub jakaś osoba zajmująca się teledetekcją zawodowo.

Czym jest teledetekcja?

Powiedzmy sobie więc, czym jest teledetekcja? Planując zaprezentowanie pierwszej, bardzo krótkiej odpowiedzi, można zaznaczyć, że jest to metodologia badań zdalnych za pomocą czujników. Samo słowo teledetekcja oznacza: tele – zdalna, detekcja – odkrywanie. Teledetekcja może być podzielona na dwa gatunki: teledetekcję aktywną i teledetekcję pasywną. Badania z wykorzystaniem teledetekcji robi się zarówno z powierzchni ziemi, jak również z wysokości, np. z samolotów.
Teledetekcja aktywna to wysyłanie i odbieranie sygnałów wysłanych, a następnie odbitych przez wybrany obiekt. Tutaj przykładem może być: lidar – wysyłanie i odbieranie światła.
Z drugiej strony teledetekcja pasywna to odbiór sygnałów emitowanych przez analizowany obiekt. Tutaj przykładem może być choćby robienie fotografii. Fotografia jest bowiem niczym innym, jak zapisem odbijanego przez fotografowane obiekty światła.
Teraz, po wymienieniu owych przykładów, natychmiastowo pojęcie teledetekcji nabiera innego wyrazu i da się spostrzec, iż systematycznie stykamy się z nią każdego dnia. Jeśli nie wszyscy, to z pewnością część z nas. Teledetekcja daje szansę na eksplorowanie miejsc, do jakich człowiek osobiście nie może się zbliżyć czy też tego typu zbliżenie jest niebywale trudne.

Do czego służy teledetekcja?

Teledetekcja stosowana jest w bardzo wielu dziedzinach życia. Mierzą się z nią zarówno inżynierowie, jak i użytkownicy zaprojektowanych za ich sprawą narzędzi. Jest użytkowana dla przykładu w:
– robotyce – roboty mają czujniki, za sprawą czego, widzą otoczenie
– przemyśle samochodowym – inteligentne samochody za kilka lat będą mogły jeździć dzięki zróżnicowanego rodzaju czujnikom
– wojskowości – analizowanie, co położone jest w budynku, który ma zostać zaatakowany
– badaniu środowiska naturalnego – zakres badań jest tak szeroki, że będzie on przeanalizowany w innym akapicie.

Co nam daje teledetekcja środowiska naturalnego?

Korzystając z teledetekcji realne jest dokładniejsze analizowanie i penetrowanie ziemi. Tak samo jej powierzchni, jak i powietrza. Teledetekcja środowiska naturalnego umie dać nam odpowiedź na np., tego gatunku pytania:
– jaki charakter ukształtowania ma teren, np. w obszarze ziemi, gdzie ludzkość nie dotarła lub np. na dnie jeziora czy też w skrajnych przypadkach na innych planetach
– jak bardzo zanieczyszczona jest atmosfera na określonym obszarze, możliwe jest to poprzez przeanalizowanie gęstości pyłów w powietrzu
– jak prezentuje się stan flory na określonym terenie, w tym w akwenach wodnych

Z uwagi na szerokie spożytkowanie teledetekcji, jest ona każdego dnia coraz bardziej interesującą dziedziną. Coraz więcej uniwersytetów oferuje specjalizacje i szkolenia z teledetekcji szkolące fachowców w tej tematyce. Po pierwsze daje to coraz większe postępy w tej dziedzinie, co znowu maksymalizuje popyt na używanie teledetekcji, ze względu na coraz bardziej interesujące możliwości techniczne i zakres używania.